Hitta rätt klockbatteri

Energi är det som driver runt maskiner av olika slag, från flygplan till klockor. Det som ger energi är dock lite olika beroende på vad som ska drivas och hur man väljer att driva det. Som energikälla kan man välja ett drivmedel som diesel, bensin eller liknande. Det kan vara något som finns i naturen […]