Brunnsborrning för bergvärme i Örebro

Att borra för bergvärme går till på samma sätt som när man borrar efter vatten, och det är bara själva brunnens utformning som ser annorlunda ut. Många av de företag som sysslar med brunnsborrning i Örebro arbetar därför med både vatten- och energibrunnar. Men även om tekniken är den samma finns det flera saker som […]