Förskolan sätter grunden för lärandet

Förskolan sätter grunden för lärandet

På senare tid har en ny förståelse för barns inlärning tagit fart och det är kunskap genom lekfulla former och på barnens villkor. Det har också framkommit att eleverna lättare tar till sig kunskaper genom rörelse. Den grund man får från förskola och grundskola kommer helt enkelt att prägla barnens fortsatta liv. Det kan innebära […]