Konsten att finfördela fett och vävnader

Konsten att finfördela fett och vävnader

Homogen kommer från grekiskans homo som betyder lika. Inom fysiken har det sagts att ett elektriskt fält skulle kunna vara jämförbart med att vara homogent. Det liknas vid att ett material eller system uppvisar samma egenskaper vid varje tidpunkt. Eller som man säger, det är enhetligt utan oegentligheter. En homogenisator är således en maskin som […]