Minireningsverk för stora och små avlopp

Avloppsvatten ska renas och bor man utanför det kommunala nätet måste man ordna att det fungerar enligt de lagar som finns. Ett alternativ till rening av vatten är att anlägga en infiltrationsanläggning med fördelningsbrunn och tillhörande slamavskiljare på tomten.  Infiltrationsanläggningen fungerar ungefär som ett naturligt reningsverk. Efter att ha passerat slamavskiljaren, eller trekammarbrunnen som den […]