En geoteknisk undersökning kan tala om vilken grundläggningslösning som är den bästa på tomten

26 februari 2022 Cecilia Olsson

Att bygga hus är något som många tar sig an. Vare sig det handlar om färdiga modeller från en hustillverkare eller arkitektritade hus perfekt anpassade efter beställaren så är det väldigt viktigt att huset får en bra grund. Utan en bra grund kan besvärliga problem uppstå med tiden och man kan helt enkelt inte vara trygg med att huset står stabilt på tomten. Genom att göra en geoteknisk undersökning kan man förhindra att dessa problem uppstår. 

En geoteknisk undersökning gör att man får viktig information i ett tidigt skede

En geoteknisk undersökning är något som kan tala om vilken husgrund som är den bästa att välja inför en byggnation. Tack vare att man tar reda på väldigt mycket information gällande marken som huset ska byggas på så kan man också skapa de bästa förutsättningarna för att huset ska klara sig undan sättningsskador samt andra kostsamma och besvärliga problem som kan uppstå med tiden i själva konstruktionen.

geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning kan dessutom visa om det krävs några åtgärder för att stabilisera marken på tomten innan man sätter igång med bygget, som till exempel pålning. Många gånger kan det till och med finnas krav på att man ska utföra en geoteknisk undersökning för att kunna få bygglov. Även om det är en kostnad i ett förmodligen redan väldigt dyrt projekt så är det värt pengarna eftersom man då kan säkerställa en trygg och stabil grund. 

Ett erfaret företag som utför geotekniska undersökningar

Geogrund är ett företag som utför noggranna markundersökningar där de samlar in information om jordlagerföljd, jordegenskaper, grundvattenförhållanden med mera. Denna information analyseras och används sedan för att de ska kunna ta fram förslag till bästa grundläggningslösning på den aktuella tomten. Geogrunds undersökningar och rekommendationer ger mycket goda förutsättningar för att man ska kunna få en stabil grund som säkrar framtiden för huset.

Fler nyheter