LED-lampor för alla

Har man inte redan bytt ut sina gamla lampor mot LED bör man se till att göra det. Detta eftersom LED-lampor drar betydligt mycket mindre energi än andra lampor och har mycket längre livslängd. På så vis är LED-lampor också ett väldigt miljövänligt alternativ. Dagens LED-lampor finns dessutom i flera olika färgtemperaturer, från gult och […]


Brunnsborrning för bergvärme i Örebro

Att borra för bergvärme går till på samma sätt som när man borrar efter vatten, och det är bara själva brunnens utformning som ser annorlunda ut. Många av de företag som sysslar med brunnsborrning i Örebro arbetar därför med både vatten- och energibrunnar. Men även om tekniken är den samma finns det flera saker som […]


En geoteknisk undersökning kan tala om vilken grundläggningslösning som är den bästa på tomten

Att bygga hus är något som många tar sig an. Vare sig det handlar om färdiga modeller från en hustillverkare eller arkitektritade hus perfekt anpassade efter beställaren så är det väldigt viktigt att huset får en bra grund. Utan en bra grund kan besvärliga problem uppstå med tiden och man kan helt enkelt inte vara […]


Minireningsverk för stora och små avlopp

Avloppsvatten ska renas och bor man utanför det kommunala nätet måste man ordna att det fungerar enligt de lagar som finns. Ett alternativ till rening av vatten är att anlägga en infiltrationsanläggning med fördelningsbrunn och tillhörande slamavskiljare på tomten.  Infiltrationsanläggningen fungerar ungefär som ett naturligt reningsverk. Efter att ha passerat slamavskiljaren, eller trekammarbrunnen som den […]


Boka tid för fillers i Malmö

Med åren så förändras kroppen på en massa olika sätt. Det är en del av att åldras och är helt naturligt. Men, för vissa människor så sker den förändringen tidigare och i en större utsträckning än för andra. Då kan det vara bra att veta att det finns saker man kan göra åt det. Som […]


Precisionsarbete med lasersvetsning

Om du är ute efter precision vid dina svetsarbeten så är lasersvetsning det självklara valet. Med en lasersvetsning så kan du utföra ett arbete med mycket högre precision än vad en vanlig svetsning kan uppnå. Detta då en lasersvetsning begränsar värmen från svetsen till det område där arbetet ska utföras. Med en vanlig svetsning så […]