Konsten att finfördela fett och vävnader

10 december 2019 william eriksson
Konsten att finfördela fett och vävnader

Homogen kommer från grekiskans homo som betyder lika. Inom fysiken har det sagts att ett elektriskt fält skulle kunna vara jämförbart med att vara homogent. Det liknas vid att ett material eller system uppvisar samma egenskaper vid varje tidpunkt. Eller som man säger, det är enhetligt utan oegentligheter. En homogenisator är således en maskin som blandar och fördelar ett innehåll till en jämn och slät massa. Dessutom ser den till att allt blir likadant gång efter gång. Den används till exempel inom kemiindustrin, mejeriindustrin och läkemedelsindustrin. Men även i andra sammanhang såsom forskning. 

 

 

Industri

 

Inom mejeriindustrin har en homogenisator som uppgift att sönder- och finfördela fettpartiklar. Dessutom säkerställs att till exempel mjölk, sås, majonäs och dressing innehåller lika delar av fett och de andra ämnena gång efter gång. Allting blandas på ett återkommande och säkert sätt. Alltså, inga obehagliga överraskningar i ditt mjölkpaket. På så sätt kan kunden vara säker på att den vet vad den får ute i handeln. Så vill man vara säker på att allt är finfördelat använder man en Homogenisator. Inom läkemedelsindustrin tillverkas på liknande sätt salvor, krämer och gelé, med hjälp av dessa maskiner. Allt med ett jämnt och pålitligt resultat. I kemiindustrin används de för att blanda olika emulsioner. 

 

Forskning

 

Det finns flera olika sorters homogenisatorer både stora och små. Riktigt små kan man hålla i handen för att kunna använda dem i mikrorör. Det vanligaste är att man använder sig av ett högtryckssystem för att blanda olika ämnen inom industrin men i andra fall är det knivar som slår sönder partiklar i hög hastighet. Variationen på dessa apparaters användningsområden täcker alla volymer från 0,1 – 30 000 ml. Ett vanligt tillvägagångssätt inom både genetisk och medicinsk forskning är att blanda en stor mängd prover och skapa fram ett samlingsprov. Det provet får sedan representera hela gruppen.

Fler nyheter