En geoteknisk undersökning kan tala om vilken grundläggningslösning som är den bästa på tomten

Att bygga hus är något som många tar sig an. Vare sig det handlar om färdiga modeller från en hustillverkare eller arkitektritade hus perfekt anpassade efter beställaren så är det väldigt viktigt att huset får en bra grund. Utan en bra grund kan besvärliga problem uppstå med tiden och man kan helt enkelt inte vara […]