Många fördelar med säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr är ett bra skydd mot inbrott då den försvårar för tjuven att ta sig in, vilket också innebär att man som boende känner sig mer trygg. De flesta försäkringsbolag kräver också att man ska ha någon typ av säkerhetsdörr för att försäkringen ska gälla vid inbrott. Men kraven på säkerhetsklass av dörren kan […]