Det krävs kunskap för skogsförvaltning

Det är inte det lättaste att förvalta en hel skog. Ibland är det mycket bebyggelse runt omkring och andra gånger är den vildvuxen och ogenomtränglig. Det finns mycket att ta hänsyn till när man står i begrepp att sköta eller ta hand om ett område med skog, skogsförvaltning är ett bra ord som täcker in […]