Det krävs kunskap för skogsförvaltning

19 april 2021 patrick pettersson

Det är inte det lättaste att förvalta en hel skog. Ibland är det mycket bebyggelse runt omkring och andra gånger är den vildvuxen och ogenomtränglig. Det finns mycket att ta hänsyn till när man står i begrepp att sköta eller ta hand om ett område med skog, skogsförvaltning är ett bra ord som täcker in det mesta av detta arbete

Ibland ingår det att se till att man kan avveckla en skog eller på annat sätt få ersättning för det arbete man utför. När man betalat dyrt för marken vill man ha avkastning. 

Men hur går det till att sköta skog? Det är som att sköta vilken mark som helst. Det innebär att man hela tiden ser om den och gör aktiva åtgärder för att hålla den frisk och vårda den. Det kan behöva gallras i den så att de unga träden får möjlighet till sol och näring.

Inget träd växer så bra i andras skugga heter det ju. Ibland behövs det röjas undan rejält, och det finns tillfällen då skogen kan behöva gödning för att orka växa. 

En skog så bra som någon 

En skog är för det mesta uppbyggd av flera lager och kallas då för en skiktad skog. Det finns ett bottenskikt med mossor och lavar, men även svampar av olika slag håller till i detta skikt. Närmast efter följer fältskiktet. Här hittar vi örter och gräs och en hel del ormbunksväxter.

Ibland tar skikten slut här, men i vissa fall kan man se några fler skikt. Då tar man sig vidare till buskskiktet. Där växer som ordet gör gällande mest buskar. Med det menas växtlighet som blir någonstans under fem meter hög. För alla träd som sannerligen brukar bli högre än så, finns det ytterligare ett namn på det sista lagret. Det är som man kanske kan gissa trädskiktet. 

Fler nyheter