Vad är egentligen en psykolog?

26 september 2019 william eriksson
Vad är egentligen en psykolog?

Ja, som rubriken lyder: vad är egentligen en psykolog? Psykolog får man först kalla sig efter att ha avlagt en psykologexamen. När man gjort det så har man en väldigt bred kompetens i ämnet psykologi och kan arbeta inom många olika områden i samhället. Vill man arbeta inom hälso- och sjukvård så måste man ha fått legitimation utfärdad. En psykolog kan jobba i till exempel skola eller i arbetslivet. Eller så kan de jobba ännu mer avgränsat med bland annat relationsproblem eller som idrottspsykolog. Oavsett så handlar det om människors psyke och hälsa och man kan jobba både förebyggande och utvecklande. En psykolog utreder, diagnostiserar och behandlar.

 

Vad som är vad

Det finns många titlar som låter ungefär liknande för någon som inte har så stor kunskap i detta område. Psykolog, psykoterapeut, psykiatriker… Vad är vad egentligen? Eller är det ens någon skillnad på dessa titlar? Jo, det är det. En psykolog har som sagt avlagt psykologexamen och har en bred kompetens. En psykiatriker däremot är inte en psykolog, det är istället en läkare med speciell kompetens inom psykiatri. Två helt olika utbildningar alltså. 

Psykiatrikern jobbar mer utifrån en medicinsk aspekt av människans psyke. Psykologen fokuserar också på naturvetenskapliga aspekter av psyket, men inte enbart, utan även på samhällsvetenskapliga. 

 

Psykoterapeuten då?

Något annat som också kräver två helt olika utbildningar är psykolog och psykoterapeut, så de ska absolut inte heller förväxlas med varandra. En psykoterapeut har en vidareutbildning i ämnet psykoterapi, men kan såklart ha utbildat sig till både psykolog och psykoterapeut. Psykoterapeuter brukar erbjuda terapi samt behandling och en vanlig form för det är KBT, som är en förkortning för kognitiv betenedetarapi. En psykoterapeut i Malmö kan du hitta här: https://www.psykologviborg.se/. Där kan man även läsa lite mer om vad en som är utbildad till både psykolog och psykoterapeut kan erbjuda.

Fler nyheter