Anlita experter som kan utföra säker trädfällning i Malmö

05 maj 2022 Cecilia Olsson

editorial

Ibland är fällning av ett träd den enda lösningen när trädet inte mår bra. Även om man i de flesta lägen vill att trädet ska få stå kvar och växa så kan röta och sjukdomar göra att trädet blir en säkerhetsrisk. Träd som är kraftigt försvagade kan tappa grenar som faller ned på det som finns under trädet och blir det tillräckligt försvagat så kan hela trädet gå av. Därför är det säkrast att göra en kontrollerad fällning av trädet för att säkra området runt omkring det.

Att fälla träd själv kan vara lite väl riskfyllt och är inget som är rekommenderat

Det är dock inte så bra att själv fälla trädet om det inte finns tidigare erfarenhet och goda kunskaper om hur det ska göras på det bästa och mest säkra viset. Det är ett riskfyllt arbete och kan innebära en fara både för den som utför fällningen samt människor, djur och materiella ting som finns runt omkring.

trädfällning Malmö

Detta eftersom man hanterar en motorsåg på hög höjd och trädets delar måste ha någonstans att ta vägen när de kapats. Det handlar helt enkelt om att ha rätt kunskap, erfarenhet och utrustning för att undvika skador på person eller egendom.

Experter på trädfällning i Malmö kan hjälpa på flera sätt 

Alias Arborist erbjuder trygg trädfällning i Malmö och andra orter i Skåne. De har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna fälla träd i tätbebyggda områden på ett säkert sätt. Alias Arborist använder sig av olika metoder och kan därmed välja den metod som passar bäst för det aktuella uppdraget. Vill man helst ha kvar trädet så kan Alias Arborist även göra en trädbesiktning innan beslut tas om fällning. Då kan de ta reda på hur trädet verkligen mår och komma med förslag på åtgärder om det finns möjlighet att rädda trädet. 

Fler nyheter