Säker trädfällning i Norrtälje

07 april 2020 Jenny Olsson
Säker trädfällning i Norrtälje

ML Fastighetsservice heter företaget som är det naturliga valet när det kommer till trädfällning i Norrtälje med omnejd. De har lång erfarenhet och ypperlig kompetens både vad gäller trädfällning, stubbfräsning och tomtröjning i stort. Om man anlitar företaget för trädfällning så kan man som kund känna sig säker på att få arbetet utfört på ett korrekt och säkert sätt då alla anställda i teamet är utbildade trädfällare och alltid utför jobben fackmannamässigt. Det spelar ingen roll om du har ett komplicerat fällningsarbete eller ett enklare uppdrag, ML Fastighetsservice klarar av allt och ser gärna till att hjälpa som många som möjligt. En trädfällning kan vara ett mycket avancerat projekt och det är ofta fallet i tätbebyggda områden som i Norrtälje och Stockholm överlag. Det finns alltid risk för att skada närliggande byggnader och övrig växtlighet, men viktigast av allt är att ingen personskada sker. Därför ska man tänka efter två gånger och kontakta proffs som har kunskapen och utrustningen som krävs för att utföra jobbet på det bästa, smidigaste och säkraste sättet.

Det behöver inte alltid handla om att ett stort träd som står farligt nära en byggnad utan det kan även vara så att man vill anlägga en trädgård och det finns träd och buskar som står i vägen, då är det läge att kontakta ML Fastighetsservice. De utför alla sorters tomtröjning och erbjuder även bortforsling av ved och ris. Utöver dessa tjänster så tar de även bort stubbar som kan vara riktigt besvärliga att bli av med för amatörer. Men ML Fastighetsservice använder sig av en teknik där man fräser ner stubben under marknivå där den sedan naturligt förmultnar och försvinner. ML Fastighetsservice är proffs på vad de gör och de tycker verkligen att träd är vackra och värdefulla för naturen men de måste hållas efter och ibland även fällas och då ser de till att det blir gjort på rätt sätt. 

Fler nyheter