Ventiler används inom industrin

30 november 2020 jonas olsson

Om man bara hade haft ett flöde som fått vara fritt så hade det blivit lite som hela havet stormar. Ibland hade havet till och med stormat åt fel håll. Ventiler är det som ser till att det kommer rätt flöde vid rätt tid och åt rätt håll i systemet. Med ventiler från exempelvis https://www.askalon.com/sv kan man skapa system som mer eller mindre sköter sig själva.

Istället för personal som konstant är ute på golvet och arbetar med produktionen kan man ha en stab som delar av dygnet tillbringar sin tid i ett kontrollrum för att se till att allt fungerar som det ska. Under dagtid kan man ha mer personal som sköter om de bitar som behövs inom reparation, installationer, rengöring med mera.

 

Flöde och kontroll

Trots att man använder sig av ventiler för att styra ett flöde så kan man även ha en annan funktion för dem. Genom filter och mätare kan man kontrollera det som finns i flödet. Ett sätt att se till att allt följer de inställda mätvärden som flödet ska ha.

 

 

Man kan även få ventiler att tala med varandra genom systemet. Om en ventil går sönder, eller om flödet blir för högt, så kan man ställa in så att även de andra reagerar och börjar samverka med varandra.  

 

Montage av kunnig personal

När en ventil ska monteras för första gången, eller om en gammal ventil ska bytas ut, så är det viktigt att det utförs av en auktoriserad montör som kan ventilens funktion.

Eftersom det kan ha hänt en hel del inom området sedan man monterade en ventil sist så kan det vara en god idé att ta hjälp av tillverkarens kunskap och erfarenhet. Genom en beskrivning av flödet och den önskade funktionen på ventilen kan man ta fram rätt ventil som kan passa framöver.

Fler nyheter