Brunnsborrning för bergvärme i Örebro

29 mars 2022 william eriksson

editorial

Att borra för bergvärme går till på samma sätt som när man borrar efter vatten, och det är bara själva brunnens utformning som ser annorlunda ut. Många av de företag som sysslar med brunnsborrning i Örebro arbetar därför med både vatten- och energibrunnar. Men även om tekniken är den samma finns det flera saker som skiljer. För att anlägga en vattenbrunn krävs det inget tillstånd, det gör det däremot för en energibrunn. Det beror på att det finns vissa risker under borrningen där grundvattnet kan ta skada av de jordmetaller som finns i marken.

När man borrar en vattenbrunn gäller det att se upp för närliggande föroreningskällor och anlägga brunnen på säkert avstånd från dessa. Men man måste också anlägga brunnen högre upp så att föroreningar inte kan rinna i riktning mot den. När man anlägger en energibrunn gäller det i stället att inte placera den för nära andra energibrunnar eftersom de då kan stjäla energi från varandra. Det gäller därför att ha koll på om det är någon granne som redan har installerat bergvärme.

 

brunnsborrning

 

Anlita en certifierad brunnsborrare

I Sverige finns det gott om granit och urberg, vilka lagrar solenergi bra. Att anlägga en energibrunn brukar därför vara möjligt på de flesta platser, som exempelvis Örebro, Västerås och Stockholm. Det är bara där marken till stor del består av kalksten som det inte riktigt fungerar, som på exempelvis Öland och Gotland. 

När man anlägger en brunn är det viktigt att den blir tillräckligt stor så att den klarar att förse hushållet med bergvärme för lång tid framöver. Därför ska man vara noga med vilken aktör man väljer och anlita ett företag som är certifierat för brunnsborrning i örebro. Det innebär att de följer alla de bestämmelser som finns uppsatta. Givetvis ska företaget också ha ordentliga försäkringar som täcker eventuella fel som kan uppstå.

Fler nyheter