Förskolan sätter grunden för lärandet

23 april 2020 Eva Olsson
Förskolan sätter grunden för lärandet

På senare tid har en ny förståelse för barns inlärning tagit fart och det är kunskap genom lekfulla former och på barnens villkor. Det har också framkommit att eleverna lättare tar till sig kunskaper genom rörelse. Den grund man får från förskola och grundskola kommer helt enkelt att prägla barnens fortsatta liv. Det kan innebära att det avgör vilken utbildning de kan tillgodogöra sig och även vilka arbeten de kommer att få.

På British Schools förskola i Eskilstuna sätter de barnen i centrum. Där får de lära sig att läsa och skriva både på svenska och engelska efter egen mognad samtidigt som de följer förskolans läroplan. De har också pedagoger som följer varje barns framsteg tillsammans med deras föräldrar. Här är deras värdegrund att det ska vara roligt att lära sig nya saker och det ska givetvis helt ske på barnens villkor. De har också ett försprång genom att de lärt sig engelska när de sedan ska börja i grundskolan.

Här får eleverna bland annat sjunga och använda ordlekar även på engelska. Pedagogerna på skolan följer dessutom upp barnens framsteg tillsammans med föräldrarna. De lär också ut olika sätt att söka kunskap på det eleverna är intresserad av. Samspel och empati är en annan viktig detalj som skolan lär ut.

Det är också viktigt att barnen blir trygga individer och ifrågasätter, befäster och utforskar kunskaper och det får de göra via leken. De får också lära sig att lösa konflikter genom samtal och inte genom bråk, vilket är en viktig faktor i framtiden.

Barnen får även vara med att välja vilka aktiviteter de vill göra och på morgonen har de fri lek. Med andra ord en skola med barnen i fokus, där varje individ får göra sig hörd och känna att de har betydelse. Det är viktig punkt, för att i framtiden få ett samhälle fyllt med empati, förståelse och samverkan.

Fler nyheter