Minireningsverk för stora och små avlopp

19 februari 2022 patrick pettersson

editorial

Avloppsvatten ska renas och bor man utanför det kommunala nätet måste man ordna att det fungerar enligt de lagar som finns. Ett alternativ till rening av vatten är att anlägga en infiltrationsanläggning med fördelningsbrunn och tillhörande slamavskiljare på tomten. 

Infiltrationsanläggningen fungerar ungefär som ett naturligt reningsverk. Efter att ha passerat slamavskiljaren, eller trekammarbrunnen som den också kallas, filtreras vattnet genom olika jordlager och biokemiska processer bryter ner det skadliga som finns i vattnet. Det vatten som sedan kommer ner i marken är rent.

Problemet med infiltrationsanläggningen är att marken där bädden anläggs måste vara genomsläpplig för att vattnet ska kunna passera. Jorden måste vara ganska finkornig för att bromsa upp vattnet så att det hinner renas. Har man en tomt med mycket berg eller närhet till ett vattendrag kan den därför blir svår att anlägga. 

En infiltrationsbädd måste grävas om och fraktas till deponi efter ungefär femton år. Då finns det minireningsverk som är ett modernt alternativ till infiltrationsbädden. Ett minireningsverk tar mindre plats på tomten och ställer inte krav på marken.

 

Minireningsverk

 

Minireningsverk är en långsiktig lösning

Ett minireningsverk kan användas till alla sorters avloppsvatten som kommer från ett hushåll. Det kan användas i allt från fritidshus till bostadsrättsföreningar. Minireningsverket använder samma teknik för rening som de stora kommunala reningsverken, vilket innebär sedimentering och biologisk rening. Fördelen är att man inte behöver inte ta hänsyn till marken eller jorden eftersom det inte behövs en infiltrationsbädd.

En fördel med minireningsverk är att det inte tar så stor plats på tomten. Man gräver ner verket som är ungefär lika stort som en slamavskiljare. Reningsverket är till skillnad från infiltrationsbädden luktfritt vilket gör att det aldrig stör att ha i närheten av en bostad. Ett minireningsverk kräver minimalt underhåll och är driftsäkert eftersom det inte finns några rörliga delar. Det har också en längre livslängd än infiltrationsbädden.

Fler nyheter