Cannabis – den välgörande växten

Namnet cannabis ringer negativt i mångas öron, men nyligen har opinionen börjat svänga rejält. Det beror på att man på senare år med forskningens hjälp har kunnat uppvisa mycket goda lindrande effekter på såväl MS som vissa typer av epilepsi. Men det finns även väldigt många rapporter som säger att den välgörande substansen i cannabis, […]


Hitta rätt klockbatteri

Energi är det som driver runt maskiner av olika slag, från flygplan till klockor. Det som ger energi är dock lite olika beroende på vad som ska drivas och hur man väljer att driva det. Som energikälla kan man välja ett drivmedel som diesel, bensin eller liknande. Det kan vara något som finns i naturen […]